Các kết quả vô lý trong nghiên cứu

This entry is part 1 of 6 in the series Kết quả vô lý

Cập nhật: 07/07/2022 bởi admin0

Có khá nhiều bạn kết quả xấu cũng lo, kết quả đẹp cũng lo. Tệ hại hơn là nhiều khi các bạn yêu cầu chỉ sửa để cho ra các kết quả mà các bạn cho rằng hợp lý hơn nhưng các bạn không biết rằng các yêu cầu đó của các bạn hết sức vô lý (các bạn không thấy được do không hiểu bản chất của các thống kê)

Loạt bài viết này sẽ dành cho chủ đề này. 1 số bài viết chúng tôi có thể có ví dụ minh hoạ. Nếu đã có các bài viết cùng chủ đề chúng tôi sẽ trích dẫn link đến các bài viết đó.

Chúc các bạn tìm thấy các thông tin hũu ích

Góc quảng cáo!

Các bạn có nhu cầu về xử lý số liệu có thể liên hệ dịch vụ tại: https://www.hotronghiencuu.com/2017/05/dich-vu-xu-ly-so-lieu-tren-phan-mem-spss.html

Series NavigationKết quả đẹp quá cũng sợ, xấu quá cũng sợ >>