Các chỉ số trên Output

This entry is part 8 of 10 in the series Sử dụng AMOS

Cập nhật: 09/03/2023 bởi admin0

Output xuất hiện dạng cây kết quả bên tay trái, rất dễ để chúng ta xem

Tuỳ theo chúng ta cài đặt ở phấn trước xem output xuất ra những gì mà nội dung phần này có thể khác nhau giữa các lựa chọn. Để xem nội dung nào chỉ cần click vào đó và của sổ bên tay phải sẽ hiện nội dung tương ứng. Click vào dấu + để mở rộng nội dung con

Các kết quả thường quan tâm đến là

Regression Weights: hệ số hôi quy chưa chuẩn hoá

Standardized Regression Weights: Hệ số hồi quy chuẩn hoá

Covariances: hiệp phương sai

Correlations: Hệ số tương quan

Squared Multiple Correlations: Đây là hệ sỗ R bình phương tương ứng với từng biến phụ thuộc

Modification Indices

Cho ta các gọi ý cải thiện model fit bằng cách nối cạng biến có MI cao lại bằng các đường hiệp phương sai

Model Fit: Cung cấp các chỉ số đánh giá độ tương thích của mô hình và dữ liệu

Các output có thể copy dễ dàng đưa vào bài nhưng copy –paste giữa 2 bản words với nhau

 

Series Navigation<< Chạy mô hình trên AmosViết phương trình hồi quy từ Amos >>