Biến nội sinh, Biến ngoại sinh

This entry is part 1 of 1 in the series Khái niệm
  • Biến nội sinh, Biến ngoại sinh

Cập nhật: 15/12/2020 bởi admin0

Biến nội sinh là biến được sinh ra (chịu tác động) của các biến khác trong mô hình. Ví dụ mô hình hồi quy tuyến tính thì biến phụ thuộc là 1 biến nội sinh

Biến ngoại sinh là biến được sinh ra (bị quy định/ ảnh hưởng) bới các biến ngoài trong mô hình. Ví dụ mô hình hồi quy tuyến tính thì các biến độc lập là biến nội sinh

Nguồn (sưu tầm)