Bài kiểm tra chính xác của Fisher về tính độc lập của 2 biến định danh (Exact Test)

This entry is part 10 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Mở đầu

Như cái tên của nó, Fisher's exact test là bài kiểm tra chính xác “tuyệt đối”. Các bạn thường nghĩ nó là bài kiểm tra thay thế cho Khi bình phương khi cỡ mẫu nhỏ, hoặc quá nhiều kỳ vọng dưới 5, hay dùng nhất cho bảng cỡ 2x2, thì sự thật là ngược lại nhé. Khi bình phương là bài thay thế cho Fisher's exact test khi cỡ mẫu lớn.

Fisher's exact test vẫn có giá trị cho các bảng lớn với cỡ mẫu lớn, tuy nhiên để tính toán được nó tương đối phức tạp, nên với các máy tính nhỏ là không thích hợp. Trong SPSS thì kiểm định này chỉ được tích hợp với bảng 2x2 (tạo ra từ 2 biến phân loại mà mỗi biến chỉ có đúng 2 danh mục). Bài viết này sẽ đề cập đến việc làm kiểm tra Fisher's exact test cho một số bảng nhỏ như 2x2, 2x3, 2x4, 3x3. Chú ý là 2 biến bình đẳng nên 1 bảng 2x3 hay 3x2 thì cũng như nhau, có quyền đảo dòng cho cột trong trường hợp này nhé.

Cặp giả thuyết kiểm định và quy tác bác bỏ băng p-value tương tự kiểm định chi-square trong bài trước

Kiểm định Fisher's exact test trên SPSS

Với một bảng 2x2 thì chỉ cần kiểm định Chi-square thôi phần mềm sẽ tự động xuất ra kiểm định Fisher's exact test. Và do đây là kiểm định chính xác cho nên với bảng đo thì thậm chỉ không cần đọc kết quả kiểm định chi-square mà chỉ đọc kiểm định Fisher's exact test cũng được

Với bộ dữ liệu trước, lần này lọc lấy 2 khối thi C và D để chạy ví dụ mình hoạ

Thực hiện kiểm định chi-square thu được kết quả sau

Kết quả cho giá trị exact sig (2 sided) =0.037 <0.05, nghĩa là 2 biến này không độc lập với nhau

Cụ thể hơn ta xem bảng sau để thấy rằng có vẻ như nam sẽ chọn khối D nhiều hơn và nữ thi khối C nhiều hơn (kỳ vọng)

 

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3